Aktuální webkamera

Aktuální webkamera

JEDU S DOBOU

Jedná se o bezplatný vzdělávací program, který je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65+. Jeho hlavním cílem je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů. Rozšíření jejich informovanosti z oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením dalších řidičských návyků s vlastním vozidlem. Řidiči poznají svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody.

Praktická část vzdělávání je zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností, vnímání rizika mrtvých úhlů z vozidla, rozpoznávání bezpečné vzdálenost při souběžné jízdě a poskytování první pomoci.

Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Vzdělávací program je celkem 6 hodinový včetně přestávek a účastník si může vybrat, zda ho začne absolvovat v dopoledních nebo odpoledních hodinách.

Chcete se zúčastnit bezplatného kurzu bezpečné jízdy a splňujete věkový limit?

BEZPLATNOU REGISTRACI PROVEĎTE ZDE

[58]


Global Assistance Racing Arena Autodrom Sosnová, Česká Lípa

Generální partner

Global assistance

Největší pořadatelé závodních motoristických akcí v ČR

CS

Centrum kurzů bezpečné jízdy, tel.: 487 824 805, e-mail: info@kurzybezpecnejizdy.cz

design & code > esluzby.net